Kim Krone- billedkunstner og billedhugger


 "Mit udgangspunkt for at male, og udtrykke mig i et billedsprog, og i skulpturer, handler om fantasi.
Inspirationen til et maleri kan ske på mange forskellige måder. Det kan være musik jeg lytter til, der sætter den kreative proces i gang. Det kan være en bestemt farve, som jeg vil udforske, der er det igangsættende element.
Undervejs i arbejdsprocessen, kommer der en fase, hvor billedet ændrer sig; Det begynder at leve sit eget liv og der opstår automatisk en retning i processen, hvor fantasien og de kreative ideers dynamik former det færdige resultat. Farverne flyder let og ukompliceret.
Det er i processen jeg må lade værket folde sig ud. Tilblivelsens øjeblik."
 

 

Kontakt information: adresse, telefon samt e-mail

Kim Krone

Lupinmarken 36
8800 Viborg

Tlf: 86601653

Mobil: 26290625

e- Mail:
kkl.viborg@mail.dk

 

 

Uddannelse:
både det kunstneriske og indenfor det pædagogiske område:

Erling Frederiksens tegneskole på Glyptoteket.
Holbæk Kunsthøjskole
Atelier 12, København
Lolland Kunsthøjskole

Viborg Seminariet: Pædagoguddannelsen.
Gedved Seminariet: 3årig efteruddannelse i musik,bevægelse og drama

Jeg har holdt kunstudstillinger siden 1973 og sideløbende undervist børn, unge og voksne i billedkunst – stenhugning og musik.

I mit arbejde, som pædagog og billedkunstlærer, har jeg deltaget i mange forskellige socialpædagogiske projekter. Det har f.eks. været med forskellige udsmyknings opgaver, samt opstart og underviser på kunstdaghøjskolen ” Mosaikken ” en skole for udviklingshæmmede i Viborg.

Er i dag underviser på Viborg Billedskole – en billedskole for børn og unge.

I mit daglige arbejde som pædagog i voksen psykiatrien, underviser jeg også her i billedkunst samt i stenhugning.

Har i flere omgange arbejdet i flere former for værkstedsfællesskaber fx: Værkstedet ”Blågårdsgade” i København og Fællesatelieret i Viborg samt Kunstnergruppen ”Firbenet” i Viborg.
Siden 1986 har jeg haft eget værksted.


 

Kunstudstillinger:

Holbæk Handelsskole
Kalundborg Gymnasium.

Mandeudstillingen i Huset i Magstræde København
Refugiet” Fuglesang” Lolland
Atelier 12, København
Galopperiet, København
Forskningscenteret Foulum
Journalisthøjskolen i Århus
Hald Hovedgaard v/ Viborg
Galleri Boris- Sparekær
Viborg Amt
Viborg Sygehus
Pakhuset - Viborg
Påskeudstilling- kunstbygningen i Århus
Limfjordens censurerede Efterårsudstilling i Struer
Tistrup censurerede sommerudstilling i Tistrup
Viborg Seminariet
Taarupgaard


 
 

DANNELSESREJSER:

Tyrkiet
England
Grækenland
Finland

Marokko
Norge
Spanien
Sverige
Schweiz
Holland
Iran
Frankrig
Afghanistan
Tyskland
Sovjet
Italien
Jugoslavien
Israel

"At rejse er at leve" og at rejse er at leve i den grad i nuet!
En del inspiration har jeg hentet fra mine rejser, samt en rigdom af oplevelser som har været med til at præge mit liv og mit livssyn.